hoverboard 2Idag använder vi vår hoverboard, även kallad airboard, främst för lek och skoj. Användarna är framför allt barn och ungdomar men även många vuxna har börjat fatta tycke för den. Om du inte redan äger en hoverboard så köp en idag! Faktum är att vi inom en snar framtid kan komma att få se den användas av vuxna människor i betydligt större utsträckning än idag. Hoverboarden skulle nämligen kunna komma väl till användning i den dagliga verksamheten hos såväl företag som i offentliga verksamheter. Läs mer om vad hoverboarden kan användas till på Hoverboard Sverige!

Svävarbrädan, som den också kallas i folkmun, lämpar sig bra för användning av medarbetare på till exempel lite större kontor och lager, där personalen kan behöva gå långa sträckor under en arbetsdag. I de fall där människor idag tvingas spendera en stor del av arbetstiden med att promenera mellan olika destinationer, skulle en hoverboard kunna göra underverk för produktiviteten och medarbetarnas hälsa!

Ökad effektivitet och bättre hälsa med hoverboard

I offentliga verksamheter såsom sjukvård, hemtjänst, äldreboenden, större skolor och liknande finns en stor potential till ökad produktivitet vid användning av hoverboard. Inom till exempel hemtjänsten, där brukarna kan bo inom ett relativt kort avstånd från varandra och personalen ofta har väldigt kort tid på sig hos respektive brukare, kan hoverboarden minska stressen. Som ett snabbare alternativ till att gå, kan svävarbrädan ge personalen mer tid hos respektive brukare och möjlighet för den enskilde medarbetaren att hinna besöka fler brukare på samma tid och dessutom spara på krafterna.

 

Vi svenskar är i och för sig ganska hälsomedvetna men ändå har många av oss numera stillasittande arbeten. Det är givetvis viktigt att röra på sig även i arbetet. För de människor som har ett arbete där man står mycket och går långa sträckor, kan hoverboarden vara ett komplement till gåendet för att minska eventuella belastningsskador och trötta fötter. På så vis kan också arbetet bli mer effektivt och företaget visar att man tänker på medarbetarnas hälsa och främjar ett arbetshälsoperspektiv.

Snabbare och smidigare på hoverboard

En hoverboard kan både vara ett snabbare och skönare sätt att ta sig mellan olika destinationer. Användningsområden för svävarbrädan begränsas bara av fantasin och den skulle kunna användas inom en rad olika yrken, till exempel hundrastare. Butikspersonalen i en stormarknad skulle också kunna ta sig runt i butiken på ett snabbare och smidigare sätt på en svävarbräda, för att exempelvis hjälpa kunder att hitta en produkt eller kontrollera om en vara finns i lager.

Även anställda vars arbetsplats är varuhus, gallerior, flygplatser och andra större byggnader skulle kunna vara mer produktiva om de färdades på en hoverboard. Väktare och parkeringsvakter skulle med hjälp av svävarbräda på ett effektivt sätt kunna täcka av större ytor samt även gripa och bötfälla fler. En hoverboard kan användas i många olika syften och vara ett bra komplement till andra färdmedel, samtidigt som den också är kostnadseffektiv i jämförelse med dessa. Vad skulle en airboard göra för din verksamhet?